صاحب الزمان

ضریب تبدیل گره دریایی (نات) به متر برثانیه

 برای تبدیل سرعت باد از نات به متر بر ثانیه از ضریب0.514444  استفاده کنید .

در پروژه های دانشجویی برای محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل از تشتک تبخیر کلاس آ میتوانید برای راحتی کار از ضریب متوسط اصلاحی ۰.۷  استفاده کنید البته ضریب تشت تبخیر بصورت سالیانه در ایران  بین  ۰.۶-۰.۸  است .*

* مهدوی ، محمد هیدرولوژی کاربردی ،۱۳۸۴، انتشارات دانشگاه تهران صفحه ۹۴

+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:28 PM  توسط دزدگیر کائنات   |