X
تبلیغات
ایستگاه زندگی - ضریب تبدیل گره دریایی (نات) به متر برثانیه

ایستگاه زندگی

ضریب تبدیل گره دریایی (نات) به متر برثانیه

 برای تبدیل سرعت باد از نات به متر بر ثانیه از ضریب0.514444  استفاده کنید .

در پروژه های دانشجویی برای محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل از تشتک تبخیر کلاس آ میتوانید برای راحتی کار از ضریب متوسط اصلاحی ۰.۷  استفاده کنید البته ضریب تشت تبخیر بصورت سالیانه در ایران  بین  ۰.۶-۰.۸  است .*

* مهدوی ، محمد هیدرولوژی کاربردی ،۱۳۸۴، انتشارات دانشگاه تهران صفحه ۹۴

+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد 1389ساعت 12 PM  توسط Admin  |